Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
יום הכיפורים המכונה גם יום כיפור, נחשב ביהדות לאחד הימים המקודשים ביותר. זהו חג של סליחה וכפרת חטאים, ובתורה נדרש לענות בו את הנפש. הוא חל בעשרה בתשרי לפי לוח השנה העברי.
בשנת 2015 הוא חל ב-23 בספטמבר, ובשנת 2016 הוא יחול ב-12 באוקטובר.
אחד המנהגים של יום כיפור קשור לנעליים. תוכלו לנחש מה הוא?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
יום הכיפורים, כמו שאפשר להבין לפי השם שלו, נועד לכפר על החטאים שעשינו בשנה הקודמת. זה יום שבו מענים את הנפש כדי לטהר אותה, אבל הוא לא יום עצוב: יש בו הבטחה לסליחה ולמחילה מאלוהים. ביום זה אנחנו צמים, ומבקשים מאלוהים שיסלח לנו על החטאים שלנו.
המנהג הידוע ביותר הוא הצום. המטרה שלו היא לענות את הגוף כתנאי לכפרה, וגם כדי לשחרר את האדם ממגבלות הגוף כדי שיוכל להתרכז בחשבון הנפש. ליום כיפור יש תפילות מיוחדות, שבהן המתפללים מתוודים על החטאים ומבקשים סליחה מאלוהים. זהו גם יום שבו אנחנו מבקשים סליחה מכל מי שפגענו בו לאורך השנה.
רוב תושבי ישראל הם לא דתיים, אבל ביום כיפור מורגשת אווירה מיוחדת בכל הארץ. שידורי הרדיו והטלוויזיה נפסקים, החנויות והמסעדות סגורות, ורוב התושבים היהודים צמים. שדות התעופה והנמלים נסגרים, ואף כלי רכב לא נוסע בכבישים. הרחובות מתמלאים אנשים בבגדי חג, וילדים ובני נוער רוכבים על אופניים בכבישים הריקים. ישראל כולה נרגעת ליום אחד.
ביום כיפור, תנועת כלי הרכב נפסקת כמעט לגמרי, ואין תנועת מטוסים, רכבות או ספינות. כתוצאה מכך, רמת זיהום האוויר ביום כיפור נמוכה משמעותית מבשאר ימות השנה.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
איזה מנהג של יום כיפור קשור לנעליים, ואיך?
עינוי הנפש שצריך לעשות ביום כיפור כולל כמה איסורים, ביניהם איסור על אכילה ושתייה, איסור על רחצה ואפילו איסור על נעילת נעליים שעשויות מעור. ביום כיפור, אנשים דתיים נועלים נעליים שעשויות מבד או מגומי.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
מה דעתכם על יום שלם בלי מכוניות - ובלי אוכל?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide