Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
היום נדבר על חג השבועות, שיש לו שמות רבים ומנהגים רבים עוד יותר. שבועות חל בתאריך העברי ו' בסיוון, ונמשך יום אחד. בשנת 2015 חגגנו אותו ב-24 במאי, ובשנת 2016 נחגוג אותו ב-12 ביוני.
בואו ללמוד על החג הלבן.
איזה תואר מיוחד נושא שבועות, שמשותף גם לחגים פסח וסוכות?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
ביהדות, הפירות הראשונים של השנה נקראים ביכורים. כשבית המקדש היה קיים, היו מביאים אליו את הביכורים החל מחג השבועות. מתחילת המאה העשרים, רוב המושבים והקיבוצים עורכים טקסי הבאת ביכורים. בטקסים מתקיים מופע עם שירים, ריקודים ותהלוכה של כלים חקלאיים מקושטים. טקסי ביכורים נערכים גם בגני ילדים ובבתי ספר: הילדים לובשים לבן ומביאים טנא מלא פירות, ומשתתפים בחגיגה.
לפי המסורת, חג השבועות הוא חג מתן תורה - שבו ניתנה התורה לעם ישראל. לכן, יהודים דתיים עורכים כל שנה תיקון ליל שבועות: לימוד תורה מיוחד לחג השבועות. בלילה זה המשתתפים נשארים ערים כל הלילה ולומדים תורה.
בימינו, גם חילונים רבים מקיימים את המנהג, אבל באופן שונה - הלילה מוקדש ללימוד של נושאים אקטואליים, חברתיים ופילוסופיים.
אחד מן המנהגים המוכרים בחג השבועות הוא אכילת מאכלי חלב: גבינות, עוגות, פשטידות ועוד. מקור המנהג הוא שבזמן שניתנה לעם ישראל התורה, ניתנו לו גם חוקי הכשרות. כיוון שזה היה ביום שבת, לא יכלו בני ישראל לקיים את מצוות הכשרות הקשורות באכילת בשר, ולכן אכלו רק מאכלי חלב. כיום, ישראלים רבים חוגגים את שבועות בפיקניק בטבע, שכולו מאכלי חלב.
רבים קוראים לשבועות גם חג המים, בגלל המנהג להשפריץ מים אחד על השני ועל אנשים זרים. יש אמונה שמי ששופכים עליו מים בשבועות, לא יינזק כל השנה.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
איזה תואר מיוחד נושא שבועות, שמשותף גם לחגים פסח וסוכות?
שבועות הוא אחד משלוש הרגלים: שלוש הרגלים הוא כינוי לשלושה חגים מהתורה, שבהם היה עם ישראל עולה לרגל לבית המקדש בירושלים ומביא תרומה של תבואה ופירות. החגים האלה הם פסח, שבועות וסוכות.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
בתרבות שלכם יש חגים חקלאיים?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide