Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
צליחת הכנרת היא אירוע השחייה העממי הגדול והמתמיד ביותר בישראל. האירוע מתקיים בכנרת בכל שנה, בדרך כלל בחג הסוכות, ורבים רואים בו סמל של התרבות וההווי הישראליים.
בואו ללמוד על אירוע הספורט הכי מרענן בישראל.
מי הם האנשים המכונים צולחי הזהב, ואיך הם זכו לכינוי הזה?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
ימת הכנרת נמצאת בצפון ישראל, והיא אגם המים המתוקים הגדול היותר בה. יופייה של הכנרת ושל הנוף שסביבה היווה השראה לאמנים רבים לאורך הדורות, ושירים רבים נכתבו עליה. הכנרת היא אתר נופש פופולרי עבור משפחות, זוגות וקבוצות חברים, שבאים ליהנות מהמים הצלולים והחופים היפים שלה.
בשנת 1943 התקיימה לראשונה צליחה תחרותית של הכנרת, ואחריה החלו להתקיים תחרויות שבהן השתתפו שחייני בריכות מקצועיים מישראל ומהעולם. הצליחה העממית של הכנרת החלה בשנת 1954, ונערכת מאז מדי שנה. מנהלת הצליחה קבעה עקרונות מנחים לאירוע, הקובעים כי ההשתתפות מותרת לכל אדם, וכי בצליחה לא יהיה כל סממן של תחרותיות.
בצליחה העממית מתקיימים שני מסלולי שחייה, קצר וארוך.
בעבר הייתה ההשתתפות בצליחת הכנרת מעין מבחן התבגרות עבור בני נוער ישראלים. המדליה ותעודת הסיום שקיבלו לאחר הצליחה היו מעין הוכחה ליכולתם הגופנית והנפשית להתמודד עם האתגר.
בשנים האחרונות מתקיימת צליחה עממית נוספת, קטנה יותר, לנשים בלבד. הצליחה נערכת ביום חול ומיועדת בעיקר לנשים דתיות, שלא יכולות להשתתף בצליחה העממית הגדולה.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
מי הם האנשים המכונים צולחי הזהב, ואיך הם זכו לכינוי הזה?
לקראת צליחת היובל הוקמה עמותה המאגדת צולחים שצברו לפחות 40 צליחות במסלול הארוך, ושממשיכים לצלוח אותו. העמותה כוללת כ-25 חברים שנקראים צולחי הזהב.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
אתם ביקרתם פעם בכנרת?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide