Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
חג הסיגד הוא חגה של קהילת ביתא ישראל - יהודים יוצאי אתיופיה. שם החג, סיגד, נגזר מהמילה סגידה. החג הוא יום של צום, טהרה והתחדשות, והוא חל בתאריך העברי כט בחשוון, 50 יום לאחר יום הכיפורים.
בחג הסיגד חוגגת קהילת ביתא ישראל את חידוש הברית בין העם לבין אלוהים.
במקור, תפילות חג הסיגד נערכו על הר גבוה. תוכלו לנחש למה?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
מהותו של הסיגד היא חידוש הברית בין אלוהים, התורה והעם היהודי. באתיופיה הייתה הקהילה עורכת חשבון נפש ציבורי כדי להיות ראויה לעלות לירושלים. ההכנות לחג כללו צום והיטהרות, ובחג עצמו היו בני הקהילה עולים להר גבוה וקוראים בתורה. הירידה מההר נעשתה בתהלוכה חגיגית שאותה הובילו הקסים - כהני הקהילה. בסיום החג היו עורכים סעודה חגיגית, שרים, רוקדים ומחליפים מתנות.
בשנת 2008 אישרה כנסת ישראל את הצעת חוק חג הסיגד. החוק קובע כי הסיגד הוא כבר לא חג של הקהילה האתיופית בלבד, אלא של מדינת ישראל כולה: הוא מצוין בלוח השנה הרשמי, בתי הספר מלמדים את מקורו ואת מנהגיו, ובכל שנה נערך טקס ממלכתי לציון החג.
כיום מצוין החג בישראל באירוע תפילה מרכזי שנערך בטיילת ירושלים בהשתתפות אלפים. במרכז האירוע נמצאים הקייסים, שעומדים על במה מוגבהת וקוראים תפילות לפני המשתתפים.
בערב נערכת בירושלים חגיגה ממלכתית שבה משתתפים שרים ונציגי ציבור, ומופיעים בה שחקנים, זמרים וספורטאים בני העדה. בערים נוספות בארץ חוגגים את התרבות האתיופית בהופעות מוזיקה ובתערוכות של אמנים בני העדה.
המשתתפים בתפילות חג הסיגד נוהגים ללבוש בגדים לבנים, והקייסים בולטים בקהל בזכות הגלימות הססגוניות שלהם והשמשיות הצבעוניות שהם אוחזים.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
למה נערכות תפילות החג על הר גבוה?
מקורו של חג הסיגד הוא מעמד הר סיני שמתואר בתורה, שבו נכרתה הברית בין בני ישראל לבין אלוהים. טקס התפילות מסמל את חידוש הברית הזו, ונערך בראש הר שמסמל את הר סיני. בטקס קוראים הקייסים את הפרקים המתארים את מעמד הר סיני.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
איזו ברית חשובה לכם במיוחד?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide