Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
שבוע הספר העברי מצוין כל שנה במהלך חודש יוני. לאורך השבוע נערכים ירידי ספרים ביישובים רבים, ובהם מתקיימות פעילויות תרבות שונות המיועדות לכל הגילים.
בואו להכיר את השבוע שבו הספרים הם הגיבורים.
תוכלו לנחש כמה ספרים יוצאים לאור בישראל בכל שנה?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
פתגם יהודי אומר: מרבה ספרים - מרבה חוכמה. בתרבות העברית תופסים הספרים מקום של כבוד בשל תפקידה הייחודי של המילה הכתובה במסורת היהודית, וגם בשל תפקידה המשמעותי של הספרות העברית בעיצוב החברה והתרבות העברית בארץ ישראל.
את שבוע הספר העברי יזמה לראשונה ברכה פלאי, מייסדת הוצאת הספרים מסדה, בשנת ‎1926. האירוע הראשון התקיים בשדרות רוטשילד בתל אביב, ונמשך יום אחד. במשך אותו יום נמכרו ספרי קריאה בהנחות גדולות. האירועים האלה התקיימו לסירוגין עד שנת 1961, ומאז בכל קיץ נערך שבוע הספר העברי בכל רחבי הארץ בו-זמנית.
אירועי השבוע, שנערכים בכל הארץ, כוללים ירידי ספרים חדשים ומשומשים, פגישות עם סופרים, פעילויות מיוחדות בספריות הציבוריות ופעילויות לילדים ולנוער כמו שעת סיפור, סדנאות כתיבה, הצגות רחוב ועוד. בשבוע הספר נערך גם טקס הענקת פרס ספיר, הפרס הספרותי בעל הערך הכספי הגבוה ביותר המוענק בישראל.
החל משנת 1996 נערכים אירועי שבוע הספר גם במגזר החרדי. ירידי הספרים נערכים ביישובים חרדיים ונמכרים בהם ספרים תורניים בלבד.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
תוכלו לנחש כמה ספרים יוצאים לאור בישראל בכל שנה?
בכל שנה יוצאים לאור בישראל ‎4,200 ספרים חדשים.
בכל שנה נמכרים בישראל ‎34 מיליון ספרים, מתוכם ‎17 מיליון ספרי קריאה, ספרי עיון ואנציקלופדיות. שאר הספרים הם בעיקר ספרי לימוד.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
מה הספר העברי האחרון שאתם קראתם?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide