Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
יום ירושלים הוא חג לאומי המצוין בישראל בתאריך העברי כח באייר, שבו התרחש הקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים, בשנת 1967. החג מציין את איחוד ירושלים תחת ריבונות ישראלית.
בואו לשמוע איך חוגגת ישראל את עיר הבירה שלה.
באיזו שנה העניקה הכנסת ליום ירושלים מעמד של חוק מדינה?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
ירושלים היא עיר הבירה של מדינת ישראל והעיר הגדולה ביותר בה. העיר מקודשת ליהדות, לנצרות ולאסלאם. בימי קדם הייתה מרכז חיי העם היהודי, ובזמן הגלות הייתה מושא הגעגועים שלו. ביום ירושלים מציינת ישראל את חשיבות העיר, ולשם כך נערכים טקסים חגיגיים בירושלים וברחבי הארץ, וטקסי זיכרון לחיילים שלחמו בירושלים במלחמת ששת הימים.
הטקס הרשמי לציון יום ירושלים נערך בגבעת התחמושת, שבה התחולל אחד הקרבות הקשים במלחמה. בטקס נואמים, בין השאר, נשיא המדינה וראש הממשלה. ביום ירושלים האחרון אמר נשיא המדינה ראובן ריבלין בנאומו כי ירושלים היא המקום שממנו ואליו אנו הולכים אלפי שנים. עם זאת, ירושלים אינה שייכת רק להיסטוריה שלה, אלא בראש ובראשונה לתושביה כולם.
יום ירושלים הוא גם יום זיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל, לזכר כ-4,000 מיהודי ביתא ישראל, קהילת יהודי אתיופיה, שמתו במהלך המסע המפרך מתשישות, מרעב וממחלות, וחלקם נרצחו בידי שודדים. בשנת 2004 החליטה ממשלת ישראל לציין את יום הזיכרון הזה באופן רשמי בטקס ממלכתי‏ המתקיים בירושלים, באתר ההנצחה לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.
יום ירושלים אינו חג דתי, אך בבתי הכנסת הדתיים-לאומיים מקובל לומר הלל ביום זה ולהתייחס אליו בחגיגיות.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
באיזו שנה העניקה הכנסת ליום ירושלים מעמד של חוק מדינה?
יום ירושלים מצוין החל משנת 1968, אך בשנת 1998 עיגנה הכנסת את יום ירושלים בחקיקה באמצעות חוק יום ירושלים. בשנים האחרונות נשמעים קולות הקוראים להחזיר את היום לממדיו הצנועים, כפי שהיו לפני שהתקבל החוק.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
אתם ביקרתם פעם בירושלים?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide