Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
אין דבר שחשוב לישראלים יותר מהמשפחה שלהם. בתאריך העברי ל' בשבט מקדישים הישראלים יום מיוחד כדי להוקיר את הנכס החשוב ביותר שלהם.
בואו לשמוע על היום שבו ישראלים אומרים תודה לאנשים הכי חשובים בחייהם.
מדוע מצוין יום המשפחה דווקא בתאריך העברי ל' בשבט?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
יום המשפחה הוא יום החג של המשפחות הישראליות. ביום הזה מביעים הערכה על הדאגה, האהבה והתמיכה שמספקת המשפחה.
היום הזה הוא הזדמנות להפגין אכפתיות כלפי בני המשפחה, מבוגרים לצעירים ולהפך. יום המשפחה אינו חג דתי, אך המסורת היהודית מדגישה את ערך המשפחה ובמיוחד את ערך כיבוד ההורים: אחת מעשרת הדיברות היא כבד את אביך ואת אמך.
בעבר נקרא יום המשפחה יום האם, והיום הוקדש להבעת תודה לאמהות על הטיפול בבית ובבני המשפחה. בשנות התשעים הוחלט לשנות את שמו וייעודו של יום האם ליום המשפחה. השינוי חל בעקבות שינויים שעבר מוסד המשפחה עצמו: אבות נעשו מעורבים יותר בגידול הילדים, והמשפחות הישראליות נעשו מגוונות יותר, ויש בהן משפחות שיש בהן רק אבא, רק אימא, שני אבות או שתי אימהות, רק סבא וסבתא, ועוד.
יום המשפחה אינו יום חופש, אך בבתי הספר ובגני הילדים נערכות פעילויות בנושא משפחה, והילדים מכינים כרטיסי ברכה וציורים להורים, לאחים ולבני המשפחה המורחבת. מוזיאונים ומקומות בילוי מציעים פעילויות מיוחדות, ומשפחות רבות מנצלות את סוף השבוע לטייל יחד בחיק הטבע וליהנות זה מחברתו של זה.
נתונים עדכניים מעידים כי המשפחה הישראלית גדולה ומרובת ילדים מתמיד. ממוצע הנפשות למשפחה בישראל כיום הוא 3.72, לעומת 3 נפשות בלבד בשנות ה־90.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
מדוע מצוין יום המשפחה דווקא בתאריך העברי ל' בשבט?
יום המשפחה מצוין בל' בשבט כיוון שזהו תאריך מותה של הנרייטה סאלד, שעמדה בראש ארגון עליית הנוער והייתה אחראית על קליטת ילדים ונוער שהגיעו לישראל מגרמניה לאחר עליית הנאצים לשלטון. סאלד כונתה אם הילדים.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
איך אתם חוגגים את המשפחה שלכם?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide