Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

]שלום, אני יערה.
יום העצמאות הוא חג לאומי שמציין את ההכרזה על הקמת מדינת ישראל בתום המנדט הבריטי. את יום העצמאות חוגגים בתאריך העברי ה' באייר, מיד בצאת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. בשנת 2015 חגגנו אותו ב-25 באפריל, וב-2016 נחגוג אותו ב-12 במאי.
בואו ללמוד על החג הכי ישראלי.
לפעמים חוגגים את יום העצמאות כמה ימים לפני או אחרי התאריך העברי שלו. תוכלו לנחש למה?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
ב-14 במאי 1948, בתאריך העברי ה' באייר תשח, הכריז דוד בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל. ההכרזה התקיימה כ-8 שעות לפני סיום המנדט הבריטי לפי החלטת האום מתאריך 29 בנובמבר 1947, ובמהלכה נחתמה מגילת העצמאות, המסמך המכריז על הקמתה של מדינת ישראל. התאריך העברי שבו נערכה ההכרזה נקבע כיום העצמאות.
הטקס הרשמי החותם את אירועי יום הזיכרון ופותח את אירועי יום העצמאות הוא טקס הדלקת המשואות, שנערך בירושלים. את 12 המשואות מדליקים ישראלים שפועלם מהווה תרומה לחברה ולמדינה. מלבד הטקס נערך גם משט ומטס צבאי לאורך המדינה, ובצהרי החג נערך חידון התנך העולמי לנוער. אירועי החג נחתמים בטקס הענקת פרס ישראל.
עוד לפני יום העצמאות נתלים דגלי ישראל ברחובות, ובערב החג נפתחות במות בידור בכל הארץ ומשוגרים זיקוקין די-נור. המונים יוצאים לרחובות, מתקשטים בצעצועים זוהרים ומתיזים זה על זה תרסיס שלג. יום העצמאות הוא יום שבתון, ומשפחות רבות מנצלות אותו לנופש, לפיקניקים ולמנגלים ולטיולים בשמורות טבע, במוזיאונים ובאתרים שונים שנפתחים בחינם לציבור.
ערוצי הטלוויזיה משדרים תוכניות חגיגיות וסרטים עבריים.
בכל שנה נבחר נושא מרכזי אחר לטקס המרכזי, ומדליקי המשואות קשורים אליו. בשנת 2015 הנושא היה פורצי דרך ישראלים, ובין מדליקי המשואות היו ממציאי ההחסן הנייד וממציא הטפטפות.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
לפעמים חוגגים את יום העצמאות כמה ימים לפני או אחרי התאריך העברי שלו. תוכלו לנחש למה?
כאשר התאריך העברי של יום העצמאות חל בימים שני, שישי או שבת, יום העצמאות מוקדם או מאוחר מעט כדי שלא לחלל שבת בחגיגות או בהכנות אליהן.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
אילו חגיגות לאומיות יש במדינה שלכם?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide