Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
ב-4 בנובמבר 1995 נרצח ראש ממשלת ישראל דאז יצחק רבין בכיכר מלכי ישראל בתל אביב, בידי יגאל עמיר, איש ימין קיצוני שהתנגד למדיניות הממשלה. מאז מציינת מדינת ישראל את יום הזיכרון ליצחק רבין ביב בחשוון, יום הרצח לפי הלוח העברי.
יש המציינים את יום הרצח לפי הלוח הלועזי, ב-4 בנובמבר.
מה היו מילות הפרידה של נשיא ארצות הברית ביל קלינטון שהפכו לביטוי המסמל את הרצח ואת זכרו?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
יצחק רבין היה איש ההגנה והפלמח, הרמטכל השביעי של צהל ומפקדו במלחמת ששת הימים, וראש הממשלה בשתי קדנציות. רבין אף זכה בפרס נובל לשלום לשנת 1994 לאחר חתימת הסכמי אוסלו, הסכמי שלום שהיו שנויים במחלוקת ועוררו התנגדות עזה בקרב הימין הישראלי. מסע ציבורי נרחב נוהל נגד ההסכמים, ובהפגנות רבות נשמעו קריאות רבין בוגד ורבין רוצח.
. ב-4 בנובמבר 1995 נערכה בתל אביב עצרת תמיכה בהסכמי אוסלו בשם כן לשלום, לא לאלימות. בתום העצרת נורה יצחק רבין בידי מתנקש. הרצח היכה את ישראל בתדהמה. מאות אלפים עברו על פני ארונו שהוצב לפני משכן הכנסת בירושלים. אלפי בני נוער התאספו בכיכר, ששמה שונה לכיכר רבין, כדי להתאבל יחד בשירים ובהדלקת נרות זיכרון. במקום הרצח הוקמה אנדרטה.
על שם רבין נקראו רחובות מוסדות ציבור רבים, ונקבע יום זיכרון המצוין בטקסים בכל רחבי ישראל. דגלי המדינה מורדים לחצי התורן, ובבתי הספר מלמדים על חייו ופועלו של יצחק רבין, על חשיבות הדמוקרטיה בישראל ועל סכנת האלימות לחברה ולמדינה. בנוסף ליום זיכרון זה, מדי שנה נערכת עצרת זיכרון מרכזית בכיכר רבין, במוצאי שבת הקרובה לתאריך הרצח. בעצרת נואמים אנשי רוח ופוליטיקה, ומופיעים אמנים.
בתום העצרת שרו המשתתפים יחד את שיר לשלום. הדף ובו מילות השיר נותר בכיס חולצתו של רבין והוכתם בדמו, והפך מאוחר יותר לאחד מסמלי האירוע.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
מה היו מילות הפרידה של נשיא ארצות הברית ביל קלינטון שהפכו לביטוי המסמל את הרצח ואת זכרו?
בהודעה שמסר קלינטון לאחר הרצח, הוא אמר בעברית שלום, חבר. צמד המילים ביטא את תחושת האבל של רבים, והופיע בעיתונים, במדבקות על מכוניות ואף בשמה של עמותה שהנציחה את זכרו של רבין.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
אתם שמעתם פעם על רצח יצחק רבין?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide