Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, המכונה בקיצור יום הזיכרון, נועד להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל ופיגועי הטרור. היום חל בתאריך העברי ד' באייר, יום לפני יום העצמאות, וכך מזכיר את המחיר שמשלמת המדינה על קיומה.
יום הזיכרון הוא יום אבל לאומי במדינת ישראל.
איזה פרח מזוהה עם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ובאיזה אופן הוא מופיע בו?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
אירועי יום הזיכרון מתחילים בערב שלפניו. בשעה שמונה בערב נשמעת ברחבי הארץ צפירה בת דקה אחת, ומיד אחריה מתחיל האירוע המרכזי שנערך ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות נשיא המדינה, רמטכל צהל ובני המשפחות השכולות, ואחריו מתקיימים טקסים בשאר הארץ. ביישובים רבים נערך בערב יום הזיכרון ערב שירי לוחמים, שהגדול שבהם הוא האירוע שרים בכיכר, שנערך בכיכר רבין בתל אביב.
ביום הזיכרון עצמו, בשעה 11 בבוקר, נשמעת צפירה בת שתי דקות שפותחת טקסי זיכרון בכל הארץ. הטקס המרכזי מתקיים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל. בטקסים הצבאיים נהוג לקרוא תפילת יזכור מיוחדת לחללי צהל, ולעתים נחתם הטקס במטח ירי כבוד. טקסי זיכרון נוספים מתקיימים במוסדות חינוך, בבסיסי צהל ובמוסדות ציבור. בטקסים האלה נוהגים לקרוא קטעי ספרות ושירה ולשיר שירים לזכר הנופלים.
ביום הזיכרון נסגרים מרכזי הקניות, המסעדות, בתי הקפה ובתי הקולנוע. באמצעי התקשורת אפשר למצוא בעיקר כתבות וסרטים העוסקים בנופלים ובהתמודדות עם השכול, ואחד מערוצי הטלוויזיה משדר לאורך יום הזיכרון את שמותיהם של כל החללים לפי תאריך נפילתם. קהל גדול פוקד את טקסי הזיכרון ביישובים השונים, ורבים מדליקים בביתם נר זיכרון.
יום הזיכרון להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל נקבע כחוק בשנת 1963. בשנת 1998 החליטה ממשלת ישראל להוסיף ליום הזיכרון את הנצחת חללי פעולות האיבה, והוא נקרא מאז יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
איזה פרח מזוהה עם יום הזיכרון, ובאיזה אופן הוא מופיע בו?
הפרח המסמל את יום הזיכרון הוא פרח דם המכבים, שלפי האגדה, צומח בכל מקום בו נפלה טיפה מדמם של המכבים, גיבורי מרד החשמונאים. מדבקות עם תמונת הפרח מחולקות בטקסי זיכרון ונענדות על דש הבגד.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
במדינה שלכם יש יום זיכרון לחיילים?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide