Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה, המכונה בקיצור יום השואה, מוקדש להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים על העם היהודי, ועם זכר מעשי הגבורה שהתרחשו בתקופה ההיא. היום מצוין בישראל בכז בחודש העברי ניסן‏, ובלוח הגרגוריאני חל בסביבות החודשים אפריל-מאי.
יום השואה הוא יום אבל לאומי במדינת ישראל.
מלבד ישראל, אילו מדינות נוספות מציינות את יום השואה?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
השואה הייתה שורת מעשי רדיפה ורצח עם, שביצעה גרמניה הנאצית במהלך מלחמת העולם השנייה במטרה להשמיד את העם היהודי. מספר הנרצחים היהודים בשואה מוערך ב-5.9 מיליון‏. הנאצים ריכזו את היהודים בגטאות, במחנות עבודה ובמחנות השמדה, שבהם נרצחו בין השאר בתאי גזים.
השואה התרחשה בכל מקום שאליו הגיע הכיבוש הגרמני. השפעת השואה על קהילות היהודים באירופה ובצפון אפריקה הייתה בלתי הפיכה.
יום הזיכרון לשואה מוקדש גם לזכר הגבורה שגילו הקורבנות בהתנגדות לנאצים. ההתנגדות היהודית התבטאה בצורות שונות, ושיאה היה במרד חמוש שניהלו יהודים בגטאות. מלבד ההתנגדות החמושה התקיימו גם התנגדויות בלתי אלימות כמו הברחת מזון, הסתתרות במקומות מחבוא וביערות ואי-מילוי פקודות הנאצים. בגטאות ומחנות רבים ניסו היהודים לקיים חיי תרבות וקהילה וכך לשמור על צלם אנוש למרות הכול.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה מצוין בשורת אירועים שנפתחים בערב שלפניו, בעצרת הממלכתית בירושלים, בה משתתפים נשיא המדינה, ראש הממשלה, ניצולי שואה ובני הדור השני. בעצרת מודלקות שש משואות לזכר ששת מיליוני הנרצחים. בבוקר יום השואה נשמעת ברחבי המדינה צפירת זיכרון בת שתי דקות, שבהן תנועת המכוניות נפסקת וכולם עומדים בשתיקה. שידורי הטלוויזיה והרדיו מוקדשים לנושא השואה ובתי הספר ומוסדות המדינה מקיימים טקסי זיכרון.
יום השואה מצוין בין תאריך תחילת המרד בגטו ורשה לבין יום העצמאות של מדינת ישראל, ובכך מדגיש את המעבר של העם היהודי משואה לתקומה.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
מלבד ישראל, אילו מדינות נוספות מציינות את יום השואה?
מדינות נוספות המציינות את זכר השואה הן קנדה, ארצות הברית, גרמניה, צרפת, בריטניה, איטליה, ועוד תשע עשרה מדינות באירופה. בשנת 2005 קבע האום יום זיכרון בין-לאומי לשואה.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
במדינה שלכם מציינים את זכר השואה?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide