Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שלום, אני יערה.
שמחת תורה הוא חג שחוגגים יהודים דתיים. החג מציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש. ביום זה קוראים את הפרשה האחרונה בתורה, ומיד אחריה את תחילת הפרשה הראשונה. המתפללים חוגגים את סיום המחזור בשירים וריקודים נלהבים.
החג חל בתאריך כב בתשרי, מיד בסופו של חג הסוכות.
מי זוכה להקריא בבית הכנסת את הפרשה האחרונה בתורה?
את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון.
מדי שבוע בבית הכנסת קוראים בתורה פרשה אחת. מחזור הקריאה נמשך שנה, ושמחת תורה הוא היום שבו מסיימים את המחזור בקריאת הפרשה האחרונה, ומתחילים לקרוא שוב את הפרשה הראשונה. המתפללים חוגגים את סיום הקריאה, ובחגיגות משתתפים יחד צעירים, זקנים ואפילו ילדים קטנים. החג התפתח מן המנהג עתיק היומין לציין את סיום הקריאה בתורה בסעודה חגיגית.
במרכז החג עומדת הקריאה בתורה, שלכבוד החג משתתפים בה אפילו ילדים. שיא החגיגות הוא ההקפות, שבהן מוציאים את ספרי התורה מארון הקודש, מרימים אותם ומקיפים את בימת בית הכנסת שבע פעמים או יותר, תוך שירה וריקודים. לפני ההקפות אומרים פסוקים שונים מן התנך, שעיקרם הודיה לאלוהים. את טקס ההקפות עורכים כמה פעמים במהלך החג.
בימינו במדינת ישראל, רבים מהמתפללים נוהגים להוציא את השמחה מבית הכנסת לרחוב ולמקומות ציבוריים אחרים, ולשתף בה את העוברים ושבים כשהם שרים ורוקדים בשמחה גדולה. המנהג נקרא הקפות שניות, והוא נערך בתום החג. בחלק מהערים מלוות ההקפות בתזמורות ובאנשי ציבור.
מחוץ לישראל חוגגים יהודי התפוצות את חג שמחת תורה ביום כג בתשרי - יום אחד אחרי מועד החג בישראל.
ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון.
מי זוכה להקריא בבית הכנסת את הפרשה האחרונה בתורה?
את פרשות התורה קוראים בבית הכנסת אנשים מקרב הקהילה. האדם שזוכה לקרוא את סוף הפרשה האחרונה בספר התורה נקרא חתן תורה.
איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין?
הייתם רוצים להשתתף גם אתם בחגיגות שמחת תורה?
כתבו לנו תגובה באתר HebrewPod101.com. נתראה בשיעור הבא!

Comments

Hide