Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

ביקור התזמורת
הסרט הישראלי "ביקור התזמורת" משנת 2007 הינו קומדיה משעשעת בבימויו של ערן קולירין, שגם כתב את התסריט. מככבים בו ששון גבאי, סלאח בכרי ורונית אלקבץ. אדם הצופה בסרט העוסק בסוגיות המזרח-התיכון או ביחסים בין ארצות מזרח-תיכוניות אמיתיות, בוודאי יצפה לדרמה עמוקה עם אמירה על אירועים היסטוריים או עכשוויים המשפיעים על חיי תושבי המזה"ת.
אך בהחלט שאין זה המקרה. הסרט מסוגנן בצורה קלילה אך אלגנטית, ומצייר את האויב לשעבר כידידותי ומסביר פנים לפתע. במרכז הסרט ניצבת תזמורת ערבית, במקום קלישאת המחבל שהפכה לתקן בסרטים העוסקים במוטיבים מזרח-תיכוניים.
בסרט זה, התזמורת הטקסית של משטרת אלכסנדריה מגיעה לישראל לבקשת מרכז התרבות הערבי בפתח-תקווה, אך בשל כשל תקשורתי, היא מגיעה אל עיירת פיתוח בשם "בית-התקווה". קו האוטובוס האחרון לאותו יום כבר יצא ואין מלונות באזור, אז הלהקה מחליטה לבקר במסעדה. דינה, בעלת המקום, מזמינה אותם ללון אצלה ואצל חברתה.
לאורך כל הסרט, חברי הלהקה והמארחים הישראליים שואלים אלה את אלה שאלות משעשעות, ומתמקדים יותר במשותף להם מאשר בהבדלים התרבותיים והדתיים ביניהם. הסרט מתמקד בהשפעת הלהקה על העיר ולהפך במהלכו של לילה אחד.

Comments

Hide