Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

הקיץ של אביה
הסרט הישראלי "הקיץ של אביה" משנת 1989 מבוסס על האוטוביוגרפיה משנת 1985 של השחקנית גילה אלמגור, תחת אותו שם. בסרט מככבת גילה אלמגור עצמה, לצד אלי כהן וקאיפו כהן. אלי כהן גם ביים את הסרט, ואלמגור כתבה את התסריט לצד אלי כהן וחיים בוזגלו. אלמגור מגלמת את הניה, וקאיפו כהן מגלמת את אביה.
הסיפור מתרחש בקיץ של שנת 1951, זמן קצר לאחר הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. הניה, אימה של אביה בת ה-10, סובלת מהתקפי חרדה והתמוטטויות עצבים חריפים כתוצאה משעבר עליה בשואה. בנוסף, בעלה נהרג במהלך המלחמה, כך שחייה לא היו קלים. לאחר ההתאקלמות בישראל, שכניה יליד הארץ, לועגים לה בשל התנהגותה המוזרה.
דרך מאבקיה הנפשיים והרגשיים של אימה, אביה, שאינה מאמינה שאביה מת, מחליטה שעליה למצוא אותו, כדי שאימה תוכל לקבל את העזרה הדרושה לה והם יוכלו להיות משפחה בשנית. הסרט מספר את קורות המסע של אביה למציאת אבא. היא הופכת כפייתית במחשבה שגבר שעבר לאחרונה לעירם הינו אביה. עם זאת, הניה יודעת כי נהרג במלחמה ולא ישוב.
אחד מההיבטים המעניינים בסרט זה הוא התובנה שהוא נותן לנו לאירועים שהתרחשו מיד לאחר השואה. סרטים רבים עסקו בשואה עצמה, אך מעטים עוסקים בקשייהם של היהודים לאחר שחזרו לישראל והתיישבו בבתיהם החדשים שם.

Comments

Hide