Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

ים כנרת
הכנרת הינה מקווה מים מתוקים שאורכו 21 ק"מ ורוחבו 13 ק"מ. גובהה 210 מטרים מתחת לפני הים, כך שהיא האגם השני הנמוך ביותר בעולם. האווירה המרגיעה שמעניק הים הופכת אותו לאתר נופש מצוין. מלבד זאת, יוכלו המבקרים ליהנות מהאירועים ההיסטוריים הקסומים שהתרחשו לחופי הכנרת.
ים כנרת הינו אחד ממוקדי התיירות הגדולים באזור. הדת הנוצרית רואה חשיבות היסטורית גדולה בחופי הגליל. בחופים אלה נשא ישו דרשות ולכאורה חולל ניסים, דוגמת הליכתו על המים, האכלת 5000 איש ובלימת סערה. כנסיית 'הלחם והדגים' אשר לחופי הכנרת מסמנת את המקום בו האכיל ישו 5000 מאמינים באמצעות חמישה כיכרות ושני דגים. המבקרים בכנסייה לוקחים עמם אבנים קטנות אשר, לפי האמונה, יביאו שגשוג להם ולמשפחותיהם. האבן עליה הונחו כיכרות הלחם ושני הדגים נהפכה למזבח. הכנסייה המקורית נבנתה בשנת 350 לספירה, אך שוחזרה בתקופה מאוחרת יותר.
לאחרונה נחנך השביל בן 64 הקילומטרים המכונה 'שביל ישו', ומחבר בין המקומות בהם חיו ישו ומאמיניו, לפי השערות. נהר הירדן הינו מקור המים העיקרי של הכנרת. גם בו רואה הנצרות חשיבות דתית - אלפי צליינים מבקרים בנהר הירדן בכדי להיטבל. יש עוד מספר אתרי עלייה לרגל נוצריים, ובהם כפר נחום, כנסיית הבכורה של פטרוס, עין שבע והר נחום.
האזור הינו גם ערש תרבות הקיבוץ היהודית, בה הקימו את הקהילה החקלאית השיתופית הראשונה בשנת 1909. אחת מהאטרקציות המרכזיות באזור היא ספורט מים, ואחת מהפעילויות המתאימות לכל הגילאים היא בניית רפסודות בחוף לַבְנוּן. לאחר הבנייה, חוצים בעזרת הרפסודות את הים.

Comments

Hide