Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

חיפה
חיפה היא העיר הגדולה ביותר בחלקה הצפוני של ישראל, והשלישית בגודלה בארץ. חיפה ראתה בעברה מלחמות רבות ועברו בה שלל תרבויות, בהן הכנענים, הביזנטים, הרומאים, הצלבנים, הערבים, התורכים, הממלוכים והכורדים. כיום מתגוררים בה יהודים וערבים זה לצד זה.
בחיפה מספר רב של אנדרטאות ואבני דרך המספרות את קורותיה הארוכות. ניתן לראותן בעיקר ליד חופי העיר ובהרים הסובבים אותה. חיפה היתה לבסיס ימי בתקופת ימי הביניים, אשר שרידיו עומדים עד היום. העיר הוחרבה עד היסוד בתקופות שלטון הממלוכים והתורכים.
ליד חוף הים של חיפה תוכלו למצוא נמלים ומפעלי תעשייה רבים. בתי הזיקוק בחיפה מעבדים נפט מכל רחבי ישראל.
בין האתרים שאסור להחמיץ ישנו הדר הכרמל, המרכז המסחרי של חיפה. לא רחוק ממנו נמצא מרכז העיר. חובה לבקר גם ברמת הכרמל, ובה נופים משתרעים של האזור, ובמיוחד של הגנים והאזורים הירוקים שלה.
האטרקציה המרכזית של רמת הכרמל היא גן הבהאים, הידוע ביופיו עוצר הנשימה. רבים מאירועי הבידור, התיירות והתרבות מתקיימים שם. גם הטכניון המפורסם, אוניברסיטה בת מאה שנים המכונה לעתים 'ה-MIT של ישראל', נמצאת כאן. חיפה ידועה גם בגן החיות שלה.
חיפה היא העיר היחידה בישראל בה התחבורה ומרכזי הבילוי העיקריים פועלים בכל ימות השבוע.

Comments

Hide