Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

חיפה
חֵיפָה היא המרכז העירוני של הצפון והעיר השלישית בגודל אוכלוסייתה בישראל. אוכלוסיית העיר מעורבת יהודית-ערבית והיא מהווה מרכז תחבורתי, תעשייתי ותרבותי של האזור.
חיפה הייתה עיר נמל עוד מראשית ימיה, במאה ה-3 לפנה"ס. גם כיום אחד מסמלי העיר הוא נמל חיפה, שהינו, יחד עם נמל אשדוד, אחד משני נמלי המסחר הגדולים של ישראל.
הטופוגרפיה של חיפה מגוונת. העיר משתרעת על פני אזורים מישוריים לאורך חוף הים התיכון, על שיפוליו הצפוניים והמערביים של הר הכרמל וכן על שטחים נרחבים בפסגות ההר.
ההתיישבות באזור חיפה החלה בתקופת הברונזה המאוחרת. שרידים של עיר אשר שימשה כעיר נמל החל מהמאה ה-15 לפנה"ס ועד לתקופה ההלניסטית נימצאו בתל אבו הואם שבאזור מפרץ חיפה.
חיפה המודרנית החלה להתגבש במתכונתה הנוכחית בימי השלטון העות'מאני. דאהר אל עומר, שליט הגליל, הרס בשנת 1761 את העיר העתיקה, ובנה את חיפה מחדש במקום בו מצויה כיום העיר התחתית. תקופה זו סימנה את תחילת עלייתה של חיפה על פני שכנתה עכו בחשיבות האסטרטגית והכלכלית.
הצבא העות'מאני הציב במהלך מלחמת העולם הראשונה כוחות ארטילריים ברחבי חיפה כדי לשמור על מפרץ חיפה מפני נחיתה של הצבא הבריטי. למרות זאת, ב- 23 בספטמבר 1918 נכבשה העיר על ידי הבריטים.
ב-22 באפריל 1948, בעקבות עזיבת הבריטים את מוקדי השלטון בעיר ולאחר קרבות בין תושבי חיפה היהודים לבין תושביה הערבים, נכנעו ערביי חיפה בפני אנשי "ההגנה".
עם העלייה ההמונית של תחילת שנות ה-50, התרחבה חיפה באוכלוסייתה ובשטחה. חיפה שמרה לאורך השנים על מעמדה כעיר השלישית בגודלה בישראל.
בשנת 2008 הוכרזו האתרים הבהאיים בחיפה כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו.

Comments

Hide