Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

אילת
אילת היא עיר נמל ותיירות הנמצאת בחלקה הדרומי של ישראל. העיר נקראה בעברה אום רשרש, ובעבר הרחוק יותר בשם עציון גבר. אילת נכבשה בשנת 1949, נוסדה כישוב אזרחי בשנת 1952 והוכרזה כעיר בשנת 1959. מוקדי המשיכה העיקריים בה הם תנאי אקלים נוחים בעונת החורף, נוף המפגיש בין מדבר והרים וכמובן ים סוף וחופו.
אילת סמוכה לעקבה שבשליטת ירדן ולטאבה שבשליטת מצרים. היא העיר הרביעית בגודל שטח שיפוטה בישראל. אילת מוגדרת כ"אזור סחר חופשי"משנת 1985, והיא העיר הדרומית ביותר במדינת ישראל.
בשנת 1934, עוד לפני קום המדינה, הגיע דוד בן-גוריון לאום-רשרש והיה ראשון החולמים על הפיכתה של אילת לעיר נמל בינלאומית. ‏‏
העיר אילת הישראלית הוקמה כישוב קטן בתחילת שנות ה-50. באותה העת, התגוררו בה מספר עובדי נמל, אנשי צבא ואסירים משוחררים בלבד. התחבורה לעיר הייתה קשה ונעשתה דרך מצפה רמון, או באמצעות מטוסים קלים שנחתו במנחת בסמוך לישוב.שדה התעופה של אילת נחנך ב-28 בפברואר 1950 .
אילת קיבלה תנופה בעקבות מבצע קדש, והיא החלה להתפתח גם בתור מועצה מקומית, בזכות הנמל שלה ויופיה. מלחמת ששת הימים הפכה את אילת לעיר מעבר בדרך לסיני. למרות שמבחינה תיירותית, היא עמדה בצלם של מקומות כגון שארם א- שייח'. הנסיגה הישראלית מסיני במסגרת הסכם השלום עם מצרים, החזירה את אילת למקומה התיירותי הבלעדי לחופי הים האדום, בעיקר מבחינת הישראלים.
לאורך שנות ה-80 וה-90 נבנו בעיר בתי מלון חדשים, בהם בתי מלון מפוארים. למרות זאת, המחיר היחסית גבוה של הלינה בעיר, בהשוואה לטורקיה או סיני, הביאו ישראלים רבים להעדיף שלא לנפוש בעיר. גם הסכם השלום עם ירדן, היטיב בעיקר עם שכנתה הירדנית של אילת, עקבה, ופחות עם העיר הישראלית.

Comments

Hide