Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

נתן יונתן
נתן יונתן נולד בעיר קייב שבאוקראינה ב-20 בספטמבר 1923.
המחבר הישראלי נודע בעיקר עבור יצירתו כמשורר. הוא נפטר ב-12 במרץ 2004.
הוריו נתנו לו את השם נתן קליין כשנולד, אך מאוחר יותר שינה אותו לזה שאנו מכירים כיום.
כשהיה בן שנתיים, היגר עם משפחתו לפלסטינה המנדטורית, בה היו לחלק מהמתיישבים הראשונים בכפר חקלאי בסמוך לפתח-תקווה.
כנער, הצטרף לתנועת השומר הצעיר, ובגיל 22 בערך הצטרף לקיבוץ שריד שבעמק יזרעאל, והיה חבר בו במשך 46 שנים.
בהיותו אינטלקטואל נלהב, סיים תארים בספרות השוואתית ובספרות עברית לא רק מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אלא גם מאוניברסיטת אוקספורד ואוניברסיטת תל-אביב.
בגיל 16 פרסם יונתן את שירו הראשון "כשספינות הולכות הימה".
הוא זכה לשבחים בציבור, במיוחד בקרב ישראלים מודרניים, ובמהרה הולל כאחד מחביבי הקבוצה.
רבים משיריו הולחנו ונוגנו במהלך טקסים לאומיים.
חלק מהיצירות שפרסם: "אבנים בחשכה", "שבילי עפר", "שירים עד כאן" ו"שירים לאורך החוף".
כולם מלאים בעוז רוח ותשוקה.
כהכרה על עבודתו, קיבל את פרס ביאליק לספרות ב-1946 ואת פרס למדן לספרות ילדים ב-1960.
הוא הוליד שני בנים ונישא פעמיים.

Comments

Hide