Dialogue - Hebrew

Hide

Vocabulary

Hide
הררי [הֲרָרִי] Haaraaree mountainous
הבחנה [הַבְחָנָה] Haavkaanaa distinction
עדויות [עֵדוּיוֹת] Edooyot testimonies
פורה [פּוֹרֶה] Por'e fertile
הגירה [הֲגִירָה] Haageeraa immigration
אלצה [אַלְּצָהּ] Iltzaa forced
לאכלס [לְאַכְלֵס] Leakhles to populate
מרגלות [מַרְגְּלוֹת] Margelot foot (of a bed, hill, mountain)
בקעה [בִּקְעָה] Bik-aa valley
נרדפת [נִרְדֶּפֶת] Neerdephet oppressed

Lesson Notes

Hide

Cultural Insights

הדרוזים

דרוזים הם בני עדה במזרח התיכון המקיימים דת ייחודית שהתפצלה מהאסלאם השיעי במאה ה-11.

הדת היא סודית, וידועה רק לחכמים שהם מיעוט העדה; שאר ההדיוטות אינם מכירים את הדת.

מצוות הדת הבדואית מתאימות בייחוד לאורח חיים צבאי ולאנשי מלחמה. זה אחד הטעמים לכך שהדרוזים בולטים כאנשי הצבא בכל הארצות שבהם הם חיים וגם במדינת ישראל. מצוות "שמירת הלשון" מחייבת את הדרוזי לומר אמת ולכן נמנעים הדרוזים מלהסתיר ליקויים. מצוות הגנה על אחים יוצרת בהם אחוות ורעות החיוניים להוויית הצבא והמלחמה. הדרוזים גם מאמינים בגלגול נשמות ובגורל שאין להימנע ממנו, ולכן עוצמת הפחד מהמוות פחותה אצלם מאשר אצל לא דרוזים

 

The Druze


The Druze are an ethnic group in the Middle East that maintains a unique religion that split from the Shia Islam in the eleventh century.

The religion is secret and is only known to the wise minority of the ethnic group; the rest of the laymen are not familiar with the religion.

The commandments of the Druze religion are especially suitable for a militaristic lifestyle and war generals. This is one of the reasons the Druze stand out as military men in every country they live in, and also in Israel. The "Tongue Holding" commandment requires the Druze to say the truth, thereby avoiding the concealment of deficiencies. The commandment to protect your brothers creates a brotherhood and friendship vital for the army and war experience. The Druze also believe in reincarnation and unavoidable faith, which is why the intensity of their fear of death is lower than that of non-Druze.

Lesson Transcript

Hide
הגליל
הגליל הוא חבל ארץ הררי בצפון ארץ ישראל. הגבול המדיני בין מדינת ישראל ללבנון הוא גבולו הצפוני של הגליל.
בעוד הגליל העליון מאופיין בהרים גבוהים, שהגבוה ביניהם הוא הר מירון, המתנשא לגובה 1208 מטרים. הגליל התחתון מאופיין בהרים נמוכים יחסית, מופרדים על ידי עמקים רחבי ידיים. ההבחנה בין שני חלקי הגליל קדומה, ומוזכרת כבר במשנה קיימות עדויות להתיישבות בגליל כבר בתקופת האבן.עדות עיקרית היא איש הגליל, שרידי שלד הומנויד בן תקופה זו אשר נתגלו במערה בנחל עמוד. שרידים אלה, שגילם מוערך בכ-140,000 שנים (או אף יותר), הם השרידים העתיקים ביותר של נוכחות אנושית באזור זה.
בתקופת בית שני היה היישוב היהודי בגליל פורה מאוד. עם החרבת היישוב היהודי על ידי הרומאים עבר מרכז הכובד של העם היהודי בישראל מיהודה לגליל. לאחר הכיבוש המוסלמי של ישראל, החל תהליך הגירה שבסיומו תם הקיום היהודי בגליל, ולא חודש בצורה מסיבית עד ראשית ההתיישבות בהובלת יהודי אירופה מהתנועה הציונית במאה ה-19.בשנת 1946 עלייה המונית אלצה את שלטונות המנדט להסכים לקיומו של יישוב של קבע במקום.
במבצע חירום במלחמת העצאמות כבש צה"ל את הגליל העליון מכוחות צבא ההצלה של קאוקג'י. מאז נעשו מאמצים רבים על ידי מוסדות המדינה לאכלסו ביהודים ולנסות להשיג מצב של רוב יהודי באזור.
לאורך כל ההיסטוריה היה הגליל התחתון מיושב יותר מאשר הגליל העליון. האוכלוסייה הערבית שחיה בישראל התיישבה למרגלות הבקעות ועיבדה אותן. בגליל העליון הייתה התיישבות חקלאית מועטה, והייתה אוכלוסייה מיעוטית נרדפת, הדרוזים.
עם קום המדינה, החלה התיישבות בגליל, הוקמו עיירות לעולים חדשים, ובשנות ה-80 הוקמו יישובים קהילתיים רבים בגליל במטרה לנסות ולשנות את הדמוגרפיה של הגליל ולהגדיל את אחוז היהודים באיזור.