Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

ים המלח
הפלא הטבעי שהינו ים המלח משך אליו אלפי מבקרים לאורך השנים. הוא שוכן ליד האזור הדרומי של עמק הירדן . הים השופע במלח הינו הנקודה הנמוכה ביותר בעולם, כ- 400 מטרים מתחת לפני הים. האוויר סביב ים המלח נקי מזיהום ומאבקנים והלחות בו נמוכה, ולכן נחשב לסביבה מרגיעה ושלווה. הוא גם מכיל מינרלים רבים הודות לאידוי המתמשך של המים העשירים בהם.
ים המלח נמנה על האתרים המיוחדים ביותר בעולם, ולעיתים נחשב כאחד משבעת פלאי תבל . רבים אינם מודעים לעובדות אלה ואינם מכירים את סגולותיו הייחודיות. ים המלח מכיל 21 מינרלים הידועים ביכולתם להזין את העור ולהמריץ את מערכת הדם, דבר המעניק תחושת רוגע ומסייע להפרעות מטבוליות וכאבי פרקים. הבוץ של ים המלח משמש אנשים בכל העולם לטיפולי יופי, ובעל יכולת לנקות ולטהר את העור. כל אלה הופכים את ים המלח לספא הפתוח הגדול בעולם, אשר נוצר בידי הטבע.
אלה מכם שאינם יודעים לשחות ישמחו לשמוע שהודות לתכולת המלח שלו, אי אפשר לטבוע בים המלח. עובדה מדהימה נוספת; ניתן לשהות בו זמן רב מבלי לסבול מכוויות שמש. האקלים בים המלח נוח לכל אורך השנה. הטמפרטורה הממוצעת בקיץ היא לרוב 32-39 מעלות צלזיוס, ובחורף 20-32 מעלות צלזיוס.
ים המלח הוא אתר נפלא לנופש בסופ"ש, בו תוכלו להירגע ולהחזיר את הצבע ללחיים שלכם... אם מזדמן לכם לבקר בישראל, אל תוותרו על ביקור בים המלח.

Comments

Hide